ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук ОНОПРІЄНКА ОЛЕКСІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА

2.11.2016 Захист дисертації Д 26.207.01

7 грудня 2016 р. об 14-00 год. в Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижанівського, 3, відбудеться захист дисертації: відбудеться захист дисертації «Механізми формування структури та властивостей тонких плівок на основі аморфного вуглецю, які одержують магнетронним методом» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук провідного наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України ОНОПРІЄНКА ОЛЕКСІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА.

 

Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01.
Науковий консультант – Іващенко Володимир Іванович, доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.
Офіційний опонент – Погребняк Олександр Дмитрович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри наноелектроніки Сумського державного унiверситету.
Офіційний опонент – Стрельницький Володимир Євгенович, доктор фізико-математичних наук, начальник лабораторії надтвердих аморфних алмазоподібних і полікристалічних алмазних покриттів ”ННЦ Харківський фізико-технічний інститут” НАН України.
Офіційний опонент – Макогон Юрій Миколаєвич, доктор технічних наук, професор кафедри фізики металів НТУ „Київський політехнічний інститут» МОН України.