ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Красікової Ірини Євгеніївни

16.8.2021 Захист дисертації Д 26.207.01

15 вересня 2021 р. о 14:00  у режимі он-лайн конференції в програмі ZOOM відбудеться захист кандидатської дисертації: «Нові кількісні методи визначення структури матеріалів у електронній мікроскопії» .

Шифр та назва спеціальності: 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Шифр вченої ради: Д 26.207.01.

 

Науковий керівник – Картузов Валерій Васильович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної математики та обчислювального експерименту в матеріалознавстві Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.

Офіційний опонент – Прилуцький Юрій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ “Інститут біології та медицини” Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Офіційний опонент – Гордієнко Юрій Григорович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри обчислювальної техніки Національного технічного університета України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Матеріали для завантаження:

Усіх бажаючих взяти участь у дистанційному захисті просимо надіслати лист на адресу d26.207.01ipms@ipms.kiev.ua, в якому вказати е-mail, на який буде надіслано код конференції.

Дата розміщення оголошення про захист дисертації та автореферату: 16 серпня 2021 р.