ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації Даниленка Віталія Івановича

5.1.2018 Захист дисертації Д 26.207.01

7 лютого 2018 р. о 14.00 годині в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижанівського, 3 відбудеться захист дисертації: «Закономірності зміцнення ОЦК і ГЩУ металів на розвинених стадіях пластичної деформації» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук молодшого наукового співробітника відділу фазових перетворень Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Даниленка Віталія Івановича

 

Шифр та назва спеціальності – 01.04.13 – фізика металів.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01.
Науковий керівник – Подрезов Юрій Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, зав. відділу фазових перетворень (Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України).
Офіційний опонент – Мєшков Юрій Якович, член-кор., доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу фізики міцності і руйнування сталей (Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України).
Офіційний опонент – Чорнобук Сергій Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри фізики металів фізичного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).