ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації Бричевського Миколи Миколайовича

19.11.2018 Захист дисертації Д 26.207.01

12-го грудня 2018 р. о 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03142, Київ, вул. Кржижановського, 3 відбудеться захист кандидатської дисертації «Утворення структури, механічна поведінка і киснево-йонна провідність кераміки на основі двоокису цирконію» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук наукового співробітника відділу фізики міцності та пластичності Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Бричевського Миколи Миколайовича.

 

Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01.
Науковий керівник - Васильєв Олександр Дмитрович, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник відділу Фізики міцності та пластичності Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.
Офіційний опонент – Корсунська Надія Овсіївна, доктор ф.-м.н., проф., провідний науковий співробітник Лабораторії багатофункціональних композитних матеріалів (Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України).
Офіційний опонент – Попов Олексій Юрійович, доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики металів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).