ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Мелах Людмили Михайлівни

5.1.2018 Захист дисертації Д 26.207.01

7 лютого 2018 р. о 14.00 годині в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижанівського, 3 відбудеться захист дисертації: «Структура та фізико-механічні властивості кераміки на основі боридів і боровміщуючих сполук» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук молодшого наукового співробітника відділу конструкційної кераміки та керметів Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Мелах Людмили Михайлівни

 

Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01 
Науковий керівник – Григорьєв Олег Миколайович, чл.-кор. НАН України, доктор фіз.-мат. наук, завідувач відділом конструкційної кераміки та керметів Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.
Офіційний опонент – Гогоці Георгій Антонович, д.т.н., професор, провідний науковий співробітник (Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України)
Офіційний опонент – Рево Сергій Лукич, д.ф.-м.н., проф., завідувач НДЛ «Фізика металів та кераміки» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)