ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації Іванової Ольги Михайлівни

28.9.2015 Захист дисертації Д 26.207.01

28 жовтня 2015 р., об 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України за адресою : 03680, Київ-142, вул.Кржижановського, 3, відбудеться захист дисертації: «Мартенситне перетворення в нестехіометричному інтерметаліді Ti75.5Sn24.5 та його вплив на механічну поведінку» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук молодшого наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України Іванової Ольги Михайлівни

 

Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01.
Науковий керівник – Подрезов Юрій Миколайович, доктор фіз.-мат. наук, завідувач відділом Інституту проблем матеріалознавства НАН України.
Офіційний опонент – Главацька Надія Іванівна, доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник Інституту металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України.
Офіційний опонент – Чорнобук Сергій Володимирович, кандидат фіз.-мат. наук, асистент кафедри фізики металів фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України.