ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації кандидата фізико-математичних наук Роженко Наталії Миколаївни

16.10.2019 Захист дисертації Д 26.207.01

13 листопада 2019 р. о 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03142, Київ, вул. Кржижановського, 3 відбудеться захист кандидатської дисертації «Використання методу регуляризації для визначення характеристик субструктури кристалічних матеріалів за формою дифракційних кривих» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук молодшого наукового співробітника відділу прикладної математики та обчислювального експерименту в матеріалознавстві Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Роженко Наталії Миколаївни.

 

Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01.
Науковий керівник – Картузов Валерій Васильович, старший науковий співробітник, кандидат фіз.-мат. наук, завідувач відділу Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.
Офіційний опонент – Семенько Михайло Петрович, д.ф.-м.н., проф., професор кафедри фізики металів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка),
Офіційний опонент – Устінов Анатолій Іванович, д.ф.-м.н., проф., завідувач відділу (Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України)