ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації Юрченко Лесі Петрівни

18.9.2018 Захист дисертації Д 26.207.01

17 жовтня 2018 р. о 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: Київ-142, вул. Кржижанoвського, 3 відбудеться захист кандидатської дисертації: «Дослідження методом електронного парамагнітного резонансу дефектної структури сегнетоелектричних матеріалів зі структурою перовськіту» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук наукового співробітника відділу функціональних оксидних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Юрченко Лесі Петрівни.

 

Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01 
Науковий керівник – Глинчук Майя Давидівна, чл.-кор. НАН України, доктор фіз.-мат. наук, проф., завідувач відділом функціональних оксидних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.
Офіційний опонент – Калабухова Катерина Миколаївна, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України.
Офіційний опонент – Трубіцин Михайло Павлович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики твердого тіла та оптоелектроніки Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара.