Конференції

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.207.03.3

Спеціалізована вчена рада створена на підставі рішення Вченої ради Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України від 02 липня 2024 р. (наказ від 03.07.2024 р. №142) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Коробка Павла Олександровича на тему «Вплив особливостей мезоструктури на ефективні властивості метаматеріалів типу інверсного опалу та інверсного бджолиного стільника» на здобуття доктора філософії: З галузі знань – 13 – механічна інженерія, за спеціальністю 132 – Матеріалознавство.

Голова Спеціалізованої Вченої Ради - ВДОВИЧЕНКО Олександр Васильович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії акустичних методів дослідження матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України.

Рецензенти:

ЛАПТЄВ Анатолій Васильович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу термомеханічної обробки матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України;

ТОЛОЧИН Олександр Іванович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу термомеханічної обробки матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України.

Опоненти:

КУЩ Володимир Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу комп’ютерного моделювання та механіки композиційних матеріалів Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України;

ТІТОВ В’ячеслав Андрійович, доктор технічних наук, професор кафедри технології виробництва літальних апаратів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Науковий керівник:

ШТЕРН Михайло Борисович, член-кореспондент НАН України доктор технічних наук, завідувач відділу реологічних та фізико-хімічних основ технології порошкових матеріалів ІПМ НАН України.

Матеріали для завантаження:

 

Оголошення про захист дисертацій

Структура