ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації Вороновича Даніїла Олександровича

14.9.2015 Захист дисертації Д 26.207.01

14 жовтня 2015 р., об 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України за адресою : 03680, Київ-142, вул.Кржижановського, 3, відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук, старшого викладача кафедри фізики Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Вороновича Даніїла Олександровича на тему «Термоемісійні та випромінювальні властивості монокристалів додекаборидів рідкісноземельних металів».

 

Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01.
Науковий керівник – Таран Анатолій Олексійович, доктор техн. наук, професор, завідувач кафедри фізики Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України.
Офіційний опонент – Олєйник Галина Сергіївна, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу структурних досліджень керамічних і надтвердих матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України.
Офіційний опонент – Лушкін Олександр Єгорович, кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри фізичної електроніки Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України.