ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Гончарової Ірини Вадимівни

1.2.2017 Захист дисертації Д 26.207.01

1 березня 2017 р. о 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03142, Київ-142, вул. Кржижановського, 3 відбудеться захист кандидатської дисертації «Визначення методом індентування фізико-механічних властивостей матеріалів з різною кристалічною структурою» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук наукового співробітника відділу фізики метастабільних сплавів і руйнування високоміцних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Гончарової Ірини Вадимівни.

 

Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01.
Науковий керівник – Мільман Юлій Вікторович, чл.-кор. НАН України, доктор фіз.-мат. наук, проф., завідувач відділом фізики метастабільних сплавів і руйнування високоміцних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.
Офіційний опонент – Котречко Сергій Олексійович, доктор фіз.-мат наук, проф., завідувач відділом фізики міцності і руйнування Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України.
Офіційний опонент – Юркова Олександра Іванівна, доктор техн. наук, проф., заступник декана з наукової роботи Інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».