ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації Новохацької Анастасії Олександрівни

19.11.2018 Захист дисертації Д 26.207.01

12 грудня 2018 р. о 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03142, Київ, вул. Кржижановського, 3 відбудеться захист кандидатської дисертації «Вплив надлишкового марганцю на формування структури і магніторезистівні властивості нанорозмірних і керамічних манганітів» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук молодшого наукового співробітника відділу фізичного матеріалознавства Донецького фізико-технічного інституту ім. О. О. Галкіна НАН України Новохацької Анастасії Олександрівни.

 

Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01 
Науковий керівник – Акимов Геннадій Якович, старший науковий співробітник, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник Донецького фізико-технічного інституту ім. О.О. Галкіна НАН України.
Офіційний опонент – Зубов Едуард Євгенович, д.ф.-м.н., ст.н.с., головний науковий співробітник (Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України).
Офіційний опонент – Семенько Михайло Петрович, д.ф.-м.н., проф., професор кафедри фізики металів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).