ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації Вовчка Олександра Сергійовича

28.9.2015 Захист дисертації Д 26.207.01

28 жовтня 2015 р., об 16.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України за адресою : 03680, Київ-142, вул.Кржижановського, 3, відбудеться захист дисертації: «Вплив легуючих елементів на релаксаційну стійкість та термічну стабільність сплавів з ГЩУ структурою» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук молодшого наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України Вовчка Олександра Сергійовича.

 

Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01.
Науковий керівник – Ткаченко Володимир Григорович, доктор фіз.-мат наук, завідувач відділу Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.
Офіційний опонент – Рево Сергій Лукич, доктор фіз.-мат. наук, завідувач НДЛ „Фізика металів та кераміки” фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Офіційний опонент – Волосевич Павло Юрійович, доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України.