ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації Яворського Юрія Васильовича

27.5.2016 Захист дисертації Д 26.207.01

29 червня 2016 р., о 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України за адресою : 03680, Київ-142, вул. Кржижановського, 3, відбудеться захист дисертації: «Вплив механоактивації на електронну структуру сумішей нанооксидів Si, Al, Ti, Fe і зарядові ємності літієвих джерел струму з катодами на їх основі» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук асистента кафедри металознавства та термічної обробки Інженерно-фізичного факультету Національного університету України «Київський політехнічний інститут» Яворського Юрія Васильовича.

 

Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01.
Науковий керівник – Зауличний Ярослав Васильович, доктор фіз.-мат наук, проф. завідувач кафедри металознавства та термічної обробки Інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».
Офіційний опонент – Боровий Микола Олександрович, доктор фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри загальної фізики фізичного факультету Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка.
Офіційний опонент – Рудь Олександр Дмитрович, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторією Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України.