ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації Фомічова Євгена Миколайовича

27.11.2018 Захист дисертації Д 26.207.01

26 грудня 2018 року о 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03142, Київ, вул. Кржижановського, 3 відбудеться захист кандидатської дисертації «Вплив флексоефекту та поверхневого екранування на функціональні властивості нанорозмірних фероїків» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук аспіранта з відривом від виробництва відділу функціональних оксидних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України Фомічова Євгена Миколайовича.

 

Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01.
Науковий керівник – Єлісєєв Євген Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу функціональних оксидних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України.
Офіційний опонент – Решетняк Віктор Юрієвич, доктор фізико-математичних наук, професор, зав. кафедрою теоретичної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Офіційний опонент – Анчишкін Дмитро Владленович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу фізики високих густин енергії Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.