ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації Козака Андрія Олександровича

29.2.2016 Захист дисертації Д 26.207.01

30 березня 2016 р., об 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України за адресою : 03680, Київ-142, вул. Кржижановського, 3, відбудеться захист дисертації: «Структура та оптоелектронні і механічні властивості тонких Si–C–N плівок» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук молодшого наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Козака Андрія Олександровича.

 

Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01.
Науковий керівник – Іващенко Володимир Іванович, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.
Офіційний опонент – Татаренко Валентин Андрійович, доктор фіз.-мат. наук, професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України.
Офіційний опонент – Васін Андрій Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.