ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Байбари Олексія Євгеновича

29.3.2021 Захист дисертації Д 26.207.01

28. 04. 2021 р. о 14-00 год.  у режимі он-лайн конференції в програмі ZOOM відбудеться захист дисертації: «Мікроструктура та властивості феромагнітних нанокомпозитів Co/Al2O3 та Co/SiO2 » на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук  молодшого наукового співробітника Відділу фізики і технології фотоелектронних та магнітоактивних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Байбари Олексія Євгеновича

Шифр та найменування наукової спеціальності: 01.04.07 – фізика твердого тіла

Шифр вченої ради: Д 26.207.01

 

Науковий керівник – †Лашкарьов Георгій Вадимович , доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу № 35 Інституту проблем матеріалознавства  ім. І. М. Францевича НАН України.

Офіційний опонент – Братусь Віктор Якович, доктор фізико-математичних наук, завідувач лабораторії радіоспектроскопії Інституту фізики напівпровідників  ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.

Офіційний опонент – Кравець Анатолій Федорович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник відділу фізики плівок Інституту магнетизму НАН України.

Матеріали для завантаження:

Усіх бажаючих взяти участь у дистанційному захисті просимо надіслати лист на адресу d26.207.01ipms@ipms.kiev.ua, в якому вказати е-mail, на який буде надіслано код конференції.

Дата розміщення оголошення про захист дисертації та автореферату:  29 березня 2021  р.