ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації Денисюк Наталії Михайлівни

27.5.2016 Захист дисертації Д 26.207.01

29 червня 2016 р. о 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижановського, 3 відбудеться захист дисертації «Електронна структура і оптичні властивості сполук APb2X5 і Tl3PbX5 (A=K, Rb, Tl; X=Cl, Br, I) – перспективних матеріалів нелінійної оптики» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук молодшого наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Денисюк Наталії Михайлівни.

 

Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01.
Науковий керівник – Хижун Олег Юліанович, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.
Офіційний опонент – Карбівський Володимир Леонідович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України.
Офіційний опонент – Юхимчук Володимир Олександрович, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.