ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ УДАРНОГО СПІКАННЯ І ВМІСТУ ВУГЛЕЦЮ В СПЛАВАХ WC–Cо, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЯКОСТІ АНОДУ, НА МАСОПЕРЕНОС ПРИ ЕЛЕКТРОІСКРОВОМУ ЛЕГУВАННІ

Ю.Г.Ткаченко,
  
В.Ф.Бритун,
 
Д.З.Юрченко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/3010

Анотація

Досліджено вплив температури ударного спікання та вмісту вуглецю в сплаві ВК25, а також часу обробки і енергії розряду при електроіскровому легуванні твердим сплавом поверхні зразків зі сталі 45 на масоперенос, товщину та мікротвердість сформованих поверхневих шарів. Експерименти проводили на установці “Элитрон-24”, що забезпечує енергію розряду 0,34–1,1 Дж. Твердий сплав ВК25 отримували ударним спіканням в діапазоні температур 1150–1300 ºС з використанням WC з різним вмістом вуглецю. Встановлено, що для отримання максимального масопереносу температура ущільнення сплаву повинна бути на 100–150 °С нижче температури, при якій виготовлено зразки з максимальною міцністю. Максимальний масоперенос отримано при використанні сплаву з нестачею вуглецю (3,9 замість розрахункових 4,59% (мас.)). На поверхні сталевих зразків сформовано захисний шар товщиною 100–200 мкм з твердістю 8,0–13,7 ГПа.


В'ЯЗКІСТЬ РУЙНУВАННЯ, ВМІСТ ВУГЛЕЦЮ, ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЗМІЦНЕННЯ, ЕРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ, МАСОПЕРЕНОС, ТВЕРДІСТЬ ПОКРИТТІВ, ТЕМПЕРАТУРА СПІКАННЯ