Конференції

Особливості електромасопереносу при електроіскровому легуванні в системі „кераміка–кераміка”

 
І.О.Подчерняєва,
 
А.Д.Панасюк,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/472

Анотація

Показана принципова можливість електроіскрового модифікування поверхні в системах “кераміка–кераміка”. Закономірності масопереносу схожі з такими для систем “кераміка–металевий сплав (катод)”. Найбільший коефіцієнт масопереносу досягається, коли тріщиностійкість матеріалу катоду вище, ніж легуючого електроду. Композиційна кераміка системи AlN–ZrB2 з електроіскровим покриттям за своєю зносостійкістю є конкурентноздатною порівняно з твердим сплавом ВК6. Отримані результати дозволяють розглядати електроіскрове легування твердосплавного ріжучого інструменту керамікою як перспективний напрямок.


ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЛЕГУВАННЯ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КЕРАМІКА, МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ, ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ