Конференції

10. Відділ диспергування матеріалів та пластичної деформації прокатуванням


Основні напрямки наукової діяльності

  • Розробка систем легування сплавів на основі заліза та кольорових металів, одержаних методами прокатування та екструзією.

Найкращі результати

2016 рік

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЛИТИХ ДЕТАЛЕЙ НАВІСНОГО ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ В ЗАМІН ДЕТАЛЕЙ ЗАРУБІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА

Встановлені фізичні причини високої зносостійкості бейнітного чавуну, які пов´язані з деформаційно індукованим перетворенням залишкового аустеніту в мартенсит. Встановлені структурні стани, в яких цей ефект проявляється найбільше. Це дозволило оптимізувати технологічні параметри виготовлення виробів сільгосподарчого призначення (для обробки землі) і, як наслідок, підвищити їх строк експлуатації в 5 разі в порівнянні з існуючими аналогами . (Чл.-кор. НАНУ К.О.Гогаєв, C.М. Волощенко, Ю.М. Подрезов).

Використання результатів досліджень у народному господарстві

Розглянуто перелік найбільш поширених змінних деталей ґрунтообробної сільгосптехніки зарубіжного виробництва. Вибрано 3 типорозміри лап культиватора QX2 для передпосівної обробки, прополки та глибокого рихлення. По заявці ПП ім. Довженко Шишацького району Полтавської обл. (кластер холдингової компанії «Астарта») було спроектовано та виготовлено модельну оснастку для відливки дослідних зразків деталей. Вибрано склад модифікаторів та чавуну, які забезпечують отримання заданої структури металу в литому стані для подальшої термічної обробки. Відлито дослідну партію лап типу WIL-RICH та проведено її термообробку на підприємстві «Стакі –Рейл» (м. Малин). На протязі червня та серпня-вересня дослідні лапи працювали в парі з імпортними сталевими зразками. Підтверджено зростання ресурсу у 2 рази в порівнянні з серійними зразками. В агрофірмі « Агроэкология» Полтавської області продовжено експлуатацію лап культиваторів, лемешів, розпушувачів виготовлених в відділі з високоміцного бейнітного чавуну з кульовидним графітом, який виготовлявся з використанням порошкових модифікаторів. Зараз вже оброблено біля 30 тис. гектарів.

Опубліковані тези

1. Солнцев В.П. Особенности термомеханической обработки дисперсноупрочненных нихромов и их свойства / Солнцев В.П., Скороход В.В., Назаренко В.А., Петраш К.Н., Бродниковский Н.П., Луговской Ю.Ф., Солнцева Т.А// Международные Научные чтения им. чл.-корр. РАН И.А. Одинга «Механический свойства современных конструкционных материалов», Москва, 2016. - С. 119. (від. 18).

2. Радченко А.К., Деревянко А.В. "Свойства припоя на основе Cu3P, полученного методом прокатки из порошка" Тезисы докладов 9-й Международной конференции "Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий" Киев, Украина. 15–19 августа 2016 г. С. 50.

3. Безымянный Ю.Г., ВысоцкийА.Н., Колесников А.Н., Назаренко В.А.,Талько О.В. «Исследование модуля упругости ламинатов Ni+Cu и Ni+Ti+Cu акустическими методами» С. 94-95. Тезисы докладов Матеріали III Всеукраїнської науково-технічної конференції «Актуальні проблеми автоматики та приладобудування. « 08-09 грудня 2016 року.

Патенти

Назаренко В.А., Луговской Ю.Ф., Гогаєв К.О. Спосіб виготовлення заготовок металевих ламінатів. Патент України на корисну модель N107192, МПК B32B 37/00, B23K 9/16. Бюл. N10, від. 25.05.2016. (від. 57).

Співробітники

Гогаєв К.О.
чл.-кор., д.т.н.
Воропаєв В.С.
ст.н.сп., к.т.н.
Назаренко В.А.
ст.н.сп., к.т.н.
Радченко О.К.
ст.н.сп., д.т.н.
Сидорчук О.М.
ст.н.сп., к.т.н.