МЕХАНІЗМ СПІКАННЯ ПОРОШКІВ ГІДРОКСИАПАТИТА РІЗНОЇ ПРИРОДИ І ЛЕГКОПЛАВКОГО СИЛІКАТНОБОРОНАТРІЄВОГО СКЛА

Л.А.Іванченко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1006

Анотація

Праналізовано результати досліджень особливостей спікання порошків трьох видів фосфатів кальцію з порошком скла S–B–Na за однакових технологічних умов. Зроблено висновок, що спікання скла із біогенним або синтетичним гідроксиапатитом чи сумішшю синтетичних фосфатів супроводжується появою рідкої фази, роль якої виконує розплав скла. Значне пороутворення у процесі спікання обумовлене переважним видаленням оксидів вуглецю та парів води, які з"являються в результаті розпаду основних компонентів шихти скла та його кипіння. Подано параметри зеренної та порової мікроструктури кераміки до і після першого та другого спікання, а також значення механічної міцності і біорозчинності одержаних зразків.


БІОРОЗЧИННІСТЬ, МІКРОСТРУКТУРА ЗЕРЕН ТА ПОР, ФОСФАТИ КАЛЬЦІЮ