Конференції

ВЛАСТИВОСТІ ВОЛОКОН СПЛАВУ Cu–Al–Mn З ЕФЕКТОМ ПАМ"ЯТІ ФОРМИ, ОТРИМАНИХ ЗАГАРТУВАННЯМ З РОЗПЛАВУ

А.Г.Косторнов,
  
М.М.Серов,
 
Л.М.Неганов,
 
М.М.Козирев
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1010

Анотація

Досліджено процес отримання загартуванням із розплаву в вакуумі та властивості волокон сплаву Cu–12% Al–3,5% Mn з ефектом пам"яті форми. Середній ефективний діаметр волокон складає 113 мкм. Методом вимірювання електроопору визначено температури мартенситних перетворень. У результаті високошвидкісної кристалізації досягнуто значне подрібнення зерна - від 0,75 мм у вихідному сплаві до 40 мкм у волокні.


CU–AL–MN, ВОЛОКНО, ЗАГАРТУВАННЯ РОЗПЛАВУ, СПЛАВИ З ЕФЕКТОМ ПАМ’ЯТІ ФОРМИ