Конференції

ВПЛИВ БАРОТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА ВЛАСТИВОСТІ ЛЕГОВАНОГО СУРМОЮ ДІОКСИДУ ОЛОВА

А.Г.Гончар,
 
Б.М.Рудь,
   
В.В.Кременицкий
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1011

Анотація

Отримано компактні зразки з порошків легованого сурмою діоксиду олова у камері високого тиску при гідростатичному стисненні 4 ГПа й температурі 873 К. Використання баротермічної обробки дозволило отримати матеріал, що характеризується високою щільністю та твердістю. Досліджено електричні й фізичні властивості матеріалу. На підставі температурної залежності електроопору встановлено, що об"єкт дослідження є виродженим напівпровідником з низькою (1,5 меВ) енергією активації.


БАРОТЕРМІЧНА ОБРОБКА, ДІОКСИД ОЛОВА, ЕНЕРГІЯ АКТИВАЦІЇ, СПІКАННЯ