Конференції

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ ЗНОШУВАННЯ ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ВТ-3 І КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ ПОДВІЙНОГО БОРИДУ

  
С.С.Чупров
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1033

Анотація

Вивчено механізми зношування титанового сплаву ВТ-3 та композиційного матеріалу ТБХН в умовах фретинг-корозії. Показано, що оксидна плівка, яка формується на поверхні титанового сплаву в процесі тертя, руйнується, і тертя відбувається по ювенільній поверхні. Це спричинює схоплення та виривання елементів поверхні матеріалу, що свідчить про адгезійний механізм зношування при терті титанового сплаву. Композиційний матеріал ТБХН40 характеризується оксидним механізмом зношування: на його поверхні у процесі тертя утворюється оксидна плівка з текстурованою дискретною структурою, котра формується внаслідок селективності окиснення тугоплавкої та металічної складових матеріалу.


ДИБОРИД ТИТАНУ–ХРОМУ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, МЕХАНІЗМ ЗНОШУВАННЯ, ОКСИДНА ПЛІВКА, ФРЕТИНГ-КОРОЗІЯ