Конференції

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ДЕФОРМАЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ ПОРИСТИХ ВТУЛОК МЕТОДОМ БАГАТОРАЗОВОГО ПРОТЯГУВАННЯ

Розенберг О.А.†,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1049

Анотація

Досліджено процес зміцнення пористих втулок методом багаторазового протягування по внутрішньому діаметру. Особливістю процесу є застосування проміжної деформівної прокладки з компактного металу, що підвищує гідростатичну складову напруженого стану й перешкоджає руйнуванню виробу. Встановлено локальний характер деформації й переміщення області деформації по висоті в процесі протягання. Зі збільшенням кількості проходів відбувається ріст зон ущільнення й зміцнення в напрямку збільшення радіуса. Періодична зміна напрямку протягання дозволяє забезпечити більш рівномірний за висотою розподіл властивостей виробів.


ДЕФОРМАЦІЯ, МЕТОД КІНЦЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, ПОВЕРХНЕВЕ ЗМІЦНЕННЯ, ПОРИСТІСТЬ