Конференції

ВПЛИВ ПАРАМЕТРIВ СУХОГО ТЕРТЯ НА ФОРМУВАННЯ ВТОРИННИХ СТРУКТУР У ЗОНI ТРИБОСИНТЕЗУ КОМПОЗИЦIЙНОГО АНТИФРИКЦIЙНОГО МАТЕРIАЛУ НА ОСНОВI ЗАЛІЗА

А.Г.Косторнов,
 
О.І.Фущич,
   
О.Д.Костенко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1056

Анотація

Досліджено триботехнічні характеристики композиційного антифрикційного матеріалу (КАМ) Fe–W–CaF2 в парі зі сталлю 65Г на повітрі без змащування за підвищеної швидкості ковзання (15 м/с) і незначних (0,64–1,28 МПа) тисків. Встановлено, що зі збільшенням тиску вдвічі (з 0,64 до 1,28 МПа) коефіцієнт тертя КАМ зменшується з 0,25 до 0,2 (в 1,25 раз), а його знос зростає (в 1,95 раз) з 0,0158 до 0,030855 мг/км, але залишається незначним. Внаслідок діючих під час тертя факторів на поверхні матеріалу синтезуються вторинні структурні змащувальні плівки, які запобігають механічному контакту поверхонь пари тертя і забезпечують необхідні антифрикційні та експлуатаційні властивості. Показано, що вторинні структури у вигляді тонких шарів матеріалу із включеннями твердих мастил мають відмінний від вихідного матеріалу хімічний і фазовий склад, структуру і структурний стан та підвищені механічні характеристики.


ВТОРИННІ СТРУКТУРНІ ЗМАЩУВАЛЬНІ ПЛІВКИ, ЗНОС, КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ, КОМПОЗИЦІЙНИЙ АНТИФРИКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СИНТЕЗ, СКЛАД, СТРУКТУРА, ТЕМПЕРАТУРА, ТЕРТЯ, ТИСК, ШВИДКІСТЬ КОВЗАННЯ