Конференції

ВПЛИВ ПОРИСТОСТІ НА ПАРАМЕТРИ КАРКАСНОЇ СТРУКТУРИ КОМІРКОВО-ПОРИСТИХ І ВОЛОКНОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ МІДІ

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1058

Анотація

Досліджено вплив пористості на параметри каркасної структури високопористих матеріалів двох типів: комірково-пористі та волокнові. Показано, що структура комірково-пористих матеріалів наближена до структури із сферичною фазою в моделі Скорохода і Кондрачука із співавторами. У структурі спечених волокнових матеріалів немає помітного взаємного проникнення волокон у місцях контакту, а параметри структури їх краще описуються моделями, в яких відсутня сферична фаза.


КОМІРКОВО-ПОРИСТІ І ВОЛОКНОВІ МАТЕРІАЛИ, МОДЕЛІ, ПОРИСТІСТЬ, СТРУКТУРА