Конференції

СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ДИБОРИДУ ТИТАНУ-ХРОМУ

 
В.Ж.Шемет,
 
Б.Грушко,
 
А.Д.Панасюк,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1060

Анотація

Методом гарячого пресування отримано композиційні матеріали на основі подвійного дибориду титану-хрому. Досліджено вплив добавок нітриду алюмінію на склад, структуру, механічні та триботехнічні властивості матеріалів. Показано, що введення до 10% (об.) AlN в (Ti, Cr)B2 знижує пористість, покращує механічні та триботехнічні властивості матеріалу. Проведено змочування композиційних матеріалів системи (Ti, Cr)B2–AlN нікелевим сплавом NiAl та досліджено зони взаємодії. Виявлені в даній системі близькі до нульових контактні кути змочування, а також утворення обмежених твердих розчинів у зоні взаємодії дозволили отримати кермет системи (Ti, Cr)B2–AlN–NiAl. Спечені у вакуумі кермети (Ti, Cr)B2–AlN–NiAl мають дрібнодисперсну структуру, що складається із зерен (Ti, Cr)B2, AlN та сплаву NiAl, склад яких близький до вихідного


ДИБОРИД ТИТАНУ–ХРОМУ, ЗМОЧУВАННЯ, КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, МІЦНІСТЬ, НІТРИД АЛЮМІНІЮ, СТРУКТУРА, ТВЕРДІСТЬ