Конференції

ВПЛИВ СКЛАДУ І СТРУКТУРИ КОМПОЗИЦІЙНОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ КАРБІДУ КРЕМНІЮ НА МЕХАНІЗМИ ЗНОШУВАННЯ

 
А.Г.Довгаль,
 
А.Д.Панасюк,
 
О.Д.Костенко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1062

Анотація

Досліджено триботехнічні характеристики керамічних композиційних матеріалів систем SiC–Al2O3 і SiC–Al2O3–ZrO2 в процесі тертя за схемою площина–площина без мастильних матеріалів у широкому діапазоні швидкостей (2–7 м/с) і навантажень (1–7 МПа). Вибір даної схеми дозволяє моделювати процес роботи композиційних матеріалів як елементів ущільнення для відцентрових насосів. Досліджено вплив добавок 20, 50 і 80% (мас.) оксиду алюмінію в карбіді кремнію на інтенсивність і механізми зношування. Показано, що зі збільшенням вмісту оксиду алюмінію в кераміці SiC–Al2O3 змінюються закономірності зношування: для матеріалів, що містять 20% (мас.) Al2O3, реалізується окиснювально-адгезійний механізм зношування, а при 80% (мас.) Al2O3 - механохімічний. Вивчено триботехнічні характеристики керамічного матеріалу системи SiC–Al2O3–ZrO2 (СИАЛ-Ц). Співвідношення оксидів алюмінію і цирконію у ньому відповідає евтектичному складу, що дозволило істотно знизити температуру гарячого пресування і отримати дрібнодисперсну структуру. При терті кераміки СИАЛ-Ц у парі зі сталевим контртілом реалізується окиснювальний механізм зношування. Серед досліджуваних у даній роботі матеріалів цей композит має найвищий рівень триботехнічних характеристик.


ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КАРБІД КРЕМНІЮ, КЕРАМІЧНИЙ МАТЕРІАЛ, МЕХАНІЗМ ЗНОШУВАННЯ, ТОРЦЕВЕ УЩІЛЬНЕННЯ