Конференції

ВПЛИВ МАГНІТНОЇ ОБРОБКИ НА МІКРОСТРУКТУРУ І МІЦНОСТНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕТОНАЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ WC–Co

В.Ю.Олікер,
  
І.Т.Ярматов,
 
Т.Я.†Грідасова,
  
А.Г.Гавриленко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1069

Анотація

Досліджено вплив магнітної обробки на механізм руйнування системи “детонаційне покриття ВК-15–підкладка Cт.3” при випробуваннях на вигин. Встановлено, що магнітна обробка викликає перерозподіл елементів у зоні контакту покриття з підкладкою. Доведено, що магнітна обробка підвищує механічні властивості системи покриття–підкладка: пластична деформація в момент розтріскування покриття збільшується з 0,15 до 0,35%, а напруга, що розвивається на момент руйнування, збільшується з 700 до 1300 МПа. Виявлене підвищення властивостей обумовлене поліпшенням якості адгезії на границі покриття–підкладка в результаті диффузійного перерозподілу елементів в області границі при магнітній обробці.


ДЕТОНАЦІЙНЕ ПОКРИТТЯ, МАГНІТНА ОБРОБКА, ТВЕРДИЙ СПЛАВ, ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ