ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОКСИДНИХ ДОБАВОК Y2O3 І SiO2 НА ПРОЦЕСИ ФАЗОУТВОРЕННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ ГАРЯЧЕПРЕСОВАНОГО КОМПОЗИТУ НА ОСНОВІ КАРБОНІТРИДУ БОРУ

 
Т.В.Дубовик,
 
А.О.Рогозінська,
   
Т.П.Гребенок,
 
О.П.Портнов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1088

Анотація

Досліджено залежність фазового складу і властивостей композиту на основі карбонітриду бору (BNC) з добавками Y2O3 і SiO2 (кварцового скла) від температури гарячого пресування. Встановлено, що формування композиційного матеріалу з утворенням нових зміцнюючих фаз відбувається в процесі реакційного спікання під тиском. Визначено оптимальний режим одержання такого композиту на основі BNC, який є термоміцним та стійким до окиснення електроізолятором.


ГАРЯЧЕ ПРЕСУВАННЯ, КАРБОНІТРИД БОРУ, КВАРЦОВЕ СКЛО, КОМПОЗИТ, ОКСИД ІТРІЮ, ФАЗОУТВОРЕННЯ