ОСОБЛИВОСТІ МІЖФАЗНОЇ ВЗАЄМОДІЇ КОМПОЗИЦІЙНОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ ZrB2–SiC З ОКСИДНИМИ РОЗПЛАВАМИ

 
А.Д.Панасюк,
 
О.В.Коротеєв,
 
Т.В.Дубовик
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1090

Анотація

Досліджено механізм міжфазної взаємодії композиційних матеріалів системи ZrB2–ZrSi2–SiC з оксидними розплавами типу шлаку, що утворюються при згорянні низькореакційного вугілля марки АШ із вмістом до 30–40% гірничих порід у вигляді оксидів. Встановлено, що при температурах 1350–1550 °С як у процесі змочування, так і при контакті зі шлаком протягом 10–50 год карбід кремнію з поверхневого шару композиту взаємодіє з оксидом заліза, утворючи сферичні виділення фази FeSix. У зоні контакту композиційних матеріалів зі шлаком формується також тонкий (~7,5–30,0 мкм) шар з оксидів ZrO2 і SiО2 (залежно від кількості SiC і ZrSi2), який виконує роль протекторної плівки та захищає композиційну кераміку від корозії в оксидних розплавах. Визначено оптимальний склад композиційної кераміки системи ZrB2–ZrSi2–SiC, яка може бути використана в якості корозійностійкої в оксидних розплавах.


КОМПОЗИЦІЙНА КЕРАМІКА СИСТЕМИ ZRB2–ZRSI2–SIC, КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ, НИЗЬКОРЕАКЦІЙНЕ ВУГІЛЛЯ, СИЛІЦИДИ ЗАЛІЗА, СФЕРИЧНІ ВИДІЛЕННЯ