Спектроскопія плазми електродугового розряду між композиційними електродами Ag-SnO2-ZnO

І.Л.Бабіч,
 
В.Ф.Борецький,
 
А.М.Веклич,
 
Л.О.Крячко,
 
А.В.Лебідь,
 
Р.В.Семенишин
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/1115

Анотація

Методами оптичної емісійної спектроскопії одержано параметри плазми вільно існуючого в повітрі електродугового розряду між композиційними електродами на основі срібла Ag-SnO2-ZnO. Проведено селекцію спектральних ліній атома цинку та їх спектроскопічних констант. Виконано також металографічні дослідження поверхні таких електродів після дії дугового розряду. Повний текст


КОМПОЗИЦІЙНІ AG-SNO2-ZNO ЕЛЕКТРОДИ, ПЛАЗМА ЕЛЕКТРОДУГОВОГО РОЗРЯДУ, СКЛАД ПЛАЗМИ ТА ВМІСТ МЕТАЛІВ У РОЗРЯДНОМУ ПРОМІЖКУ