Конференції

Механічні властивості композицій СН30 й СН30м, отриманих методом ударного гарячого пресування в вакуумі

Л.О.Крячко,
   
Р.В.Мінакова,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/1118

Анотація

Вивчено морфологію та дисперсний склад сріблонікелевих порошків, отриманих механічним змішуванням порошків вихідних елементів - СН30 та хімічним змішуванням і термолізом їх солей - СН30м. Встановлено, що для СН30 характерна наявність гетерогенних гранул розміром 20 мкм і менше. Для СН30м притаманний вміст дисперсних частинок розміром 2 мкм і менше з тупиковою або наскрізною пористістю та їх спеків. Методoм ударного гарячого пресування (УГП) цих порошків при температурах 550—890 оС отримано композити КМ СН30 та КМ СН30м. Вивчено механічні властивості цих КМ за умов випробування на розтяг. Встановлено, що для КМ СН30 характерним є розкид властивостей, а руйнування відривом відбувається вздовж меж гранул та частинок в них. Для КМ СН30м спостерігається стале змінювання властивостей у відповідності до температури УГП та деформаційне зміцнення перед руйнуванням незалежно від температури гарячого пресування. Руйнування зразків відбувається переважно зрізом, але в"язко - по межах дисперсних частинок. Повний текст


ВЛАСТИВОСТІ, КОМПОЗИТ AG—NI, СТРУКТУРА, ТЕРМОЛІЗ, УДАРНЕ ГАРЯЧЕ ПРЕСУВАННЯ