Формування методом електронно-променевого випаровування-конденсації Cu—Fe и Cu—Ni композиційних материалів і їх властивості

 
Р.В.Мінакова,
     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/1122

Анотація

Досліджено особливості структуроутворення конденсованих композиційних матеріалів (КМ) в системах Cu-Fe і Cu—Ni. Виявлено утворення за розділовим технологічного шару як підкладки для формування конденсата. Встановлено, що за умов крапельного переносу матеріалів ванн до підкладки та кристалізації спостерігається самоорганізація структури конденсата в волокна, стовпці, агрегати, морфологічно пов’язана з зеренною структурою технологічного шару. Показано, що шаруватість Cu-Fe і Cu-Ni конденсатів корелює із коливанням хімічного складу твердих розчинів на основі міді, заліза, нікелю. Встановлено вплив домішок впровадження на властивості конденсата в системі Cu-Fe. Показано, що відпал Cu-Ni конденсатів не усуває шаруватості та неоднорідності розподілу елементів, що впливають на їх властивості. Повний текст


АГРЕГАТИ, ВИПАРОВУВАННЯ-КОНДЕНСАЦІЯ, ВОЛОКНА, МАСОПЕРЕНОС, СТОВПЦІ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ШАР, ТОВСТИЙ КОНДЕНСАТ, ШАРУВАТІСТЬ