Конференції

Електродуговий розряд між латунними електродами: особливості спектроскопії плазми та мікроструктурних змін робочого шару електродів

І.Л.Бабіч,
 
В.Ф.Борецький,
 
А.М.Веклич,
 
Л.О.Крячко,
 
А.В.Лебідь,
 
Р.В.Семенишин,
 
С.О.Фесенко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/1132

Анотація

Методами лазерної абсорбційної та оптичної емісійної спектроскопії проведено діагностику плазми вільно існуючого дугового розряду між електродами з латуні при силі струму І = 3,5 і 30 А. Збіг результатів, одержаних цими методами, підтвердив наявність локальної термодинамічної рівноваги в зазначених умовах. Проведено селекцію спектроскопічних констант спектральних ліній Zn I і видано рекомендації щодо можливості їх використання для визначення температури плазми з домішками цинку і електронної концентрації в такій плазмі. Металографічними методами досліджено особливості поведінки цинку в електродах з латуні під дією дуги. Виявлено закономірності надходження цинку на робочу поверхню електродів і його роль у функціонуванні розряду. Повний текст


МІКРОСТРУКТУРА РОБОЧОГО ШАРУ, НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНА ПЛАЗМА, ОПТИЧНА СПЕКТРОСКОПІЯ, ПАРИ ЦИНКУ