Дисперснотвердіючі порошкові бронзи для електродів контактного зварювання

 
Н.А.Крилова,
 
С.І.Євлаш
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/1138

Анотація

Вибрано склад та розроблено порошкову технологію отримання дисперсно- твердіючих бронз систем Cu—Ni—Si, Cu—Co—Si. Досліджено механічні властивості та гаряча твердість отриманих матеріалів при температурах 20— 600 °С, проведено лабораторні зварювальні випробування. Зносостійкість отриманих матеріалів при зварюванні суттєво перевіщує таку відомих зварювальних бронз БрНХК и БрХНбЦр. Повний текст


ДИСПЕРСНОТВЕРДІЮЧІ БРОНЗИ, ЕЛЕКТРОДНІ МАТЕРІАЛИ