Сучасний стан та перспективи застосування електронно-променевої технології високої потужності для виготовлення металевих і неметалевих компонентів для електричних контактів і електродів

М.І.Гречанюк,
 
Р.В.Мінакова,
 
І.М.Гречанюк,
 
Б.Медзинський,
 
Л.Дж.Хі
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/1157

Анотація

Представлено і обговорюються потоний стан та перспективи застосовності електронно-променевої технології високої потужності для виготовлення як металевих, так і неметалевих композиційних матеріалів,головним чином для контактів і електродів. Повний текст


ВИСОКА ПРОДУКТВНІСТЬ, ЕЛЕКТРИЧНІ КОНТАКТИ ТА ЕЛЕКТРОДИ, КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ, ПОТУЖНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ПРОМІНЬ, ТЕХНОЛОГІЯ