Конференції

МІКРОНЕОДНОРІДНІСТЬ НАГРІВУ ПОРОШКУ ПРИ ЕЛЕКТРОСПІКАННІ І ЇЇ ВПЛИВ НА КІНЕТИКУ УСАДКИ

 
Е.А.Олевський,
 
Е.В.Александрова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1164

Анотація

Досліджено мікронеоднорідність розподілу температури та її вплив на реологічну поведінку ефективного дисперсно-пористого середовища під час пропускання електричного струму через мідний порошок із сферичними частинками, вкритими оксидним шаром. Показано необхідність урахування мікронеоднорідності розподілу температури для опису температурної залежності реологічної поведінки ефективного дисперсно-пористого середовища при електричному нагріванні.


ЕЛЕКТРОКОНТАКТНЕ СПІКАННЯ, ЛОКАЛЬНІСТЬ ЕЛЕКТРОКОНТАКТНОГО НАГРІВАННЯ, ОКСИДНІ ПЛІВКИ