ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ТРИБОТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ТИТАНУ

 
О.І.Фущич,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1168

Анотація

Синтезовано композиційні матеріали на основі титану, які містять тверді мастила МoS2, МoSe2, CaF2 і ВN. Досліджено їх триботехнічні характеристики на повітрі без змащування за різних швидкостей ковзання (0,5; 1; 2; 4; 6 і 15 м/с) при невеликих (0,27; 0,54; 0,8; 1,1; 1,35; 1,47 і 2,7 МПа) тисках. Встановлено, що при малих тисках і швидкостях ковзання досліджувані композиційні матеріали не можуть бути запропоновані в якості антифрикційних через високий коефіцієнт тертя і значний рівень зносу. Досліджувані композиційні матеріали на основі титану є перспективними як антифрикційні за умов підвищеної (15 м/с) швидкості ковзання і невеликого тиску, коли їх коефіцієнт тертя дорівнює 0,3–0,36, а знос - у межах 1,91–68,3 мг/км. При терті на повітрі без змащування з високою швидкістю ковзання підвищується температура їх робочої поверхні — утворюються оксиди титану, а потім і щільна вторинна змащувальна плівка мікрогетерогенної структури. Вторинні плівки відрізняються за складом і структурою від вихідних матеріалів, що і визначає їх антифрикційні властивості та працездатність при терті.


АНТИФРИКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, ВТОРИННІ СТРУКТУРНІ ПЛІВКИ, ЗНОС, КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ, КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, СКЛАД, СТРУКТУРА, ТЕМПЕРАТУРА, ТЕРТЯ, ТИСК, ШВИДКІСТЬ КОВЗАННЯ