Конференції

КЕРАМІКА І КЕРМЕТИ НА ОСНОВІ БЕЗКИСНЕВИХ ТУГОПЛАВКИХ СПОЛУК

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1169

Анотація

Представлено результати досліджень щодо розробки і вивчення властивостей ультрависокотемпературної конструкційної кераміки, кераміки з високим опором зносу і впровадженню при ударі, а також керметів і покриттів на основі безкисневих тугоплавких сполук. Фазо- та структуроутворення зазначених матеріалів досліджено у взаємозв’язку із формуванням комплексу фізико-механічних і службових властивостей. Матеріали призначені для роботи в якості зносо- та ударостійких, а також конструкційних (при температурах вище 1600 °С в агресивних середовищах) в машинах і агрегатах для різних галузей техніки.


БЕЗКИСНЕВІ ТУГОПЛАВКІ СПОЛУКИ, КЕРАМІКА, КЕРМЕТИ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ОКИСНЕННЯ, ОПІР ВПРОВАДЖЕННЮ ПРИ УДАРІ, СТРУКТУРА