НАНОКОМПОЗИТИ НА ОСНОВІ ТУГОПЛАВКИХ З'ЄДНАНЬ, КОНСОЛІДОВАНІ МЕТОДАМИ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНОГО СПІКАННЯ ТА СПІКАННЯ З КОНТРОЛЬОВАНОЮ ШВИДКІСТЮ УЩІЛЬНЕННЯ (ОГЛЯД)

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1182

Анотація

Спікання з контрольованою швидкістю ущільнення та електророзрядне спікання розглянуті як найбільш перспективні методи отримання щільних наноструктурних матеріалів. На прикладі тугоплавких сполук показано можливість використання методик контролю швидкості ущільнення, а також нелінійних режимів нагріву і навантаження для отримання щільних нанокомпозитів з розміром зерен 30–70 нм. Проведено порівняльний аналіз механічних і триботехнічних властивостей кераміки з розміром зерен від 50 до 500 нм. Досліджено ефект росту механічних (5–15%) і триботехнічних (до 50%) властивостей нанокомпозитів, консолідованих за технологіями спікання з контрольованою швидкістю ущільнення і електророзрядного спікання в модифікованому і нелінійному режимах. Нанокомпозити на основі тугоплавких нітридів і карбонітридів розглянуто як перспективні матеріали для створення нового покоління різального інструменту, а також як зносостійка кераміка широкого спектру застосування.


SI3N4, TICN, TIN, ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНЕ СПІКАННЯ, НАНОКОМПОЗИТИ, СПІКАННЯ, УСАДКА