Конференції

ВПЛИВ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ЕЛЕКТРОДНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА РЕЖИМІВ ЛЕГУВАННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ПОКРИТТІВ.
І. ІНТЕНСИВНІСТЬ МАСОПЕРЕНОСУ ТА СКЛАД ПОКРИТТІВ

  
А.Д.Панасюк,
 
О.Ф.Лук'янчук
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1183

Анотація

Методом електроіскрового легування отримано покриття із металокерамічних матеріалів на основі сплаву Ni–Al та дибориду титану-хрому на сталі 40Х. Досліджено вплив співвідношення металевої і тугоплавкої фаз у матеріалі легуючого електроду та режимів нанесення на кінетику масопереносу, товщину та склад покриттів. Збільшення кількості металевої складової в електродному матеріалі активує масоперенос та призводить до збільшення товщини покриттів (до 700 мкм). Змінюючи режими електроіскрового легування та хімічний склад електродних матеріалів, можна впливати на суцільність, шорсткість та товщину покриттів.


ДИБОРИД ТИТАНУ–ХРОМУ, ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ПОКРИТТЯ, КІНЕТИКА МАСОПЕРЕНОСУ, МЕТАЛОКЕРАМІЧНИЙ МАТЕРІАЛ