Конференції

МОДЕЛЮВАННЯ ВТИСКУВАННЯ ІНДЕНТОРА В НЕЗВОРОТНЬО СТИСКУВАНИЙ ПОШКОДЖЕНИЙ МАТЕРІАЛ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1190

Анотація

В рамках теорії пластичності пористого тіла за допомогою комп'ютерного моделювання методом скінченних елементів досліджено напружено-деформований стан поблизу сферичного і конічного інденторів при різних властивостях індентованого матеріалу. Проаналізовано розподіл густини поблизу індентора в залежності від властивостей пористого тіла та умов тертя між індентором і пористим тілом. Наведено діаграми навантаження в залежності від схильності до дилатансії та зовнішнього тертя. Відмічено виникнення та форму навалів навколо індентора.


ДИЛАТАНСІЯ, ІНДЕНТУВАННЯ, КОНІЧНИЙ ІНДЕНТОР, ПЛАСТИЧНІСТЬ СТИСЛИВИХ СЕРЕДОВИЩ, СФЕРИЧНИЙ ІНДЕНТОР