АВТОМАТИЗОВАНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПОРОШКОВИХ ВИРОБІВ

Г.Г.Сердюк,
 
І.Д.Мартюхін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1202

Анотація

Представлено результати виконаних під керівництвом І.Д.Радомисельського робіт в області створення спеціалізованого обладнання для порошкової металургії, зокрема пічного обладнання для отримання залізного порошку, механічних і гідравлічних пресів для пресування виробів з металевих порошків, пресів ударного пресування і гарячого штампування порошкових заготовок. Ці розробки лягли в основу створення промислового обладнання для пресування порошкових виробів і автоматичних ліній гарячого штампування.


АВТОМАТИЧНІ ЛІНІЇ, МЕТАЛЕВИЙ ПОРОШОК, ПІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ, ПОРОШКОВІ ВИРОБИ, СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПРЕСИ