Конференції

ЕЛЕКТРОФОРМУВАННЯ ПОРОШКОВИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

 
К.Ванг,
 
Е.А.Олевський,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1205

Анотація

Електрохімічне та електрофоретичне осадження можна використовувати для електроформування порошкових композитів складної форми та внутрішньої структури. Як приклад розглянуто формування заготовок для одержання функціонально-градієнтних керамічних виробів заданої форми та електроформування радіаторів тепловідводів інтегральних мікросхем. Показано, що електрофоретичне формування дозволяє одержувати функціонально-градієнтні заготовки складної форми, які після спікання забезпечують задану форму готового виробу. Радіатор тепловідводу з керамічної піни з мідним гальванічним покриттям забезпечує високу теплопровідність в поєднанні з низьким коефіцієнтом температурного розширення, що поліпшує контактні умови між радіатором та мікросхемою.


ЕЛЕКТРОФОРМУВАННЯ, КОМПОЗИТ, ПОРОШОК