Конференції

ОСОБЛИВОСТІ ЗНОШУВАННЯ МОДИФІКОВАНИХ ЕПОКСИДНИХ КОМПОЗИТІВ ПРИ НАВАНТАЖЕННІ ТЕРТЯМ

П.П.Савчук,
 
А.Г.Косторнов,
 
В.П.Кашицький,
 
О.Л.Садова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1209

Анотація

Використання композиційних матеріалів триботехнічного призначення на основі епоксидних олігомерів пов'язано з особливими властивостями епоксидів, які мають високу технологічність, адгезійну здатність, корозійну стійкість та низьку усадку. Для формування епоксикомпозиційного матеріалу використано епоксидно-діанову смолу ЕД-20, твердник поліетиленполіамін, мінеральні порошкові та волокнисті наповнювачі. За результатами триботехнічних досліджень встановлено умови, за яких процес тертя та зношування стабілізується завдяки формуванню самоорганізованої структури. Досліджено залежності інтенсивності зношування від швидкості, навантаження та шляху тертя. Показано ефективність поступового навантаження композиційного матеріалу в процесі трибовзаємодії, що дозволило створити стійку до зношування структуру поверхневого шару.


ЕПОКСИКОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, ІНТЕНСИВНІСТЬ ЗНОШУВАННЯ, ПИТОМЕ НАВАНТАЖЕННЯ, ПОВЕРХНЯ ТРИБОКОНТАКТУ, ШВИДКІСТЬ КОВЗАННЯ