Конференції

ВПЛИВ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ЕЛЕКТРОДНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА РЕЖИМІВ ЛЕГУВАННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ПОКРИТТІВ
ІІ. ТВЕРДІСТЬ ТА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ПОКРИТТІВ

  
О.Д.Костенко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1210

Анотація

Електроіскрові покриття із металокерамічних матеріалів на основі сплаву Ni–Al та дибориду титану-хрому отримано на сталі 40Х. Досліджено вплив режимів нанесення та співвідношення тугоплавкої і металевої фаз у матеріалі легуючого електрода на механічні та триботехнічні властивості покриттів. Визначено вплив швидкості і навантаження на зносостійкість та коефіцієнти тертя електроіскрових покриттів із розроблених матеріалів. При швидкості до 12 м/с і навантаженні до 4 МПа в умовах тертя ковзанням без мастила металокерамічні покриття характеризуються високим рівнем триботехнічних характеристик (І = 1–5 мкм/км, f = 0,2–0,25), якими можна керувати, змінюючи хімічний склад електрода та режими нанесення покриття.


ДИБОРИД ТИТАНУ–ХРОМУ, ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ПОКРИТТЯ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, МЕТАЛОКЕРАМІЧНИЙ МАТЕРІАЛ, ТВЕРДІСТЬ