ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Al–Sc

М.О.Шевченко,
 
В.Г.Кудін,
 
В.В.Березуцький,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1214

Анотація

Методом ізопериболічної калориметрії при 1840 K визначено ентальпії змішування рідких подвійних сплавів Al–Sc (0,62 < xSc < 1). Термодинамічні властивості рідких сплавів Al–Sc розраховано у повному концентраційному інтервалі з використанням моделі ідеального асоційованого розчину. Термодинамічні активності компонентів подвійних розплавів Al–Sc виявляють великі від"ємні відхилення від ідеальної поведінки; ентальпії змішування характеризуються значними екзотермічними ефектами. Мінімум ентальпії змішування складає –32,7 ± 2,2 кДж/моль при xSc = 0,49. Отримані дані зіставлено з літературними.


АКТИВНІСТЬ, АЛЮМІНІЙ, ДІАГРАМА СТАНУ, КАЛОРИМЕТРІЯ, РОЗПЛАВ, СКАНДІЙ, ТЕРМОДИНАМІКА